Är kvinnor som lyckas spränga glastaket egentligen allt för lika men för att kunna bidra till kognitiv mångfald? Finns det kausalitet vad gäller sambandet fler kvinnor i styrelsen / mer framgångsrikt CSR-arbete? Har inte diskuterat med er på länge, hoppas denna provokation hjälper?…

 


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *